6.9.06

Sara's Dream

Sara's Dream
The grass is always greener...
On the other side of the school gate.
Het gras is altijd groener...
Aan de andere kant van het schoolplein.

An image i made from a photo of a good friend of mine.

Done entirely in photoshop, i used google image to find some additional content. I used several textures to get the right atmosphere, and eventually some adjustments and filters to pull the whole image together, reather then it being individual images stuck together.

To enhance the contrast between the dreamy background and the bleak reality, i saturated the colors in the background to an extremem, whilst allmost removing all color from the foreground.

----

Een beeltenis gebouwd om een foto van een goede vriendin van me.

Volledig in elkaar gezet in photoshop, en ik heb google image gebruikt om aanvullend beeldmateriaal te vinden. Ik heb verscheidene texturen gebruikt om de juiste sfeer te krijgen, en uiteindelijk ook wat aanpassingen en filters om alles meer een geheel te laten worden, in plaats van verschillende foto's die bij elkaar geplakt zijn.

Om het contrast tussen de dromerige achtergrond en the "harde" realiteit wat te benadrukken, heb ik de kleuren van de achtergrond tot in het extreme verzadigd, terwijl ik juist de kleuren in de voorgrond bijna volledig heb weggehaald.